IPP

Page 5

Kan jag söka patent på något jag uppfinner på jobbet?

10 Dec 2019

Inom industrin är det ganska vanligt att man får uppfinna saker för att lösa problem. Speciellt vanligt är det bland ingenjörer och reparatörer på olika arbetsplaster runt om i landet. I vissa fall kan man som enskild person söka patent på det man uppfunnit och därmed också kunna äga rätten att tillverka den, och då tjäna pengar på det. I de allra flesta fall går det dock inte. Det du uppfinner på din arbetsplats är oftast något som företaget då äger rättigheterna till. Det man måste ha koll på är om det ingår i ens arbetsuppgifter eller inte innan man uppfinner något på jobbet. 

Hur vet man det då?

Tala med din chef om hur de ser på saken. En öppen dialog är alltid bäst. Känner du att du vill ha lite mer hjälp med hur du ska kunna presentera det för din chef så kan du alltid vända dig till en patentbyrå som kan hjälpa dig att reda ut saken. Bjerkéns Patentbyrå, som jobbar just med patent och varumärkesskydd, har all den expertis du behöver för att få reda på om du kan söka patent på din uppfinning eller om den tillhör det företag du jobbar för. Om du tror att din uppfinning kan generera en stor inkomst är det lämpligt att du håller den för dig själv tills du vet om du får lov att använda den på egen hand. Företaget du jobbar för, eller konkurrenter för den delen, kan annars ta din idé och du står tomhänt. 

Högsäsong för byggbolagen

9 Dec 2019

Nu är det vår på riktigt! Det är också högt tempo ute på byggbolagen för det är en perfekt årstid att arbeta på. Allting samarbetar när vädret bjuder till. Det är inte heller för varmt än, som det kan vara på sommaren - det är helt klart svårare att arbeta hårt i värmen än i kylan för värmen kan man inte värja sig mot. Det har alltid imponerat mig att se byggarbetare slita i solen i riktigt varma länder. Vi har turen att leva och arbeta i ett land där man tar säkerhet på allvar. Vi har utrustning och kläder anpassade för svåra väder, så vi lider sällan. 

Hur mår ditt tak?

7 Dec 2019

Olika byggnader, hus, fastighet har ju ett tak, som är så att säga det som skyddar ditt hus. Taket kan se ut på olika sätt, vara i olika material och så vidare. Det är viktigt att du ser till att sköta om ditt tak på ett bra sätt. Kanske du behöver byta tak Uppsala, eller göra en takrenovering? när ett tak läggs så är det tänkt att hålla länge. Det finns tak som kan hålla i 100 år men det vanliga är att de håller 30-50 år. Dock är det en förutsättning att du tar hand om taket. Du bör underhålla det genom att skotta rent det från snö under vintern, samt även rengöra taket. Se även över ventilation och säkerhet.

Sköt om taket

Under vintern är det som sagt bra att skotta taket, så att inte snön blir för tung eller leder till frostsprängning som kan ge otäcka skador och vattenläckor. Under hösten är det bra att göra rent taket. Ta bort löv, kvistar, mossa, alger och så vidare. Du vill inte att det ligger kvar för det kan leda till att taket skadas. Regn bör kunna rinna av, så det inte blir fuktskador. Det är snyggare med ett rent tak så väl som att det är bra att hålla det rent så att det bibehåller sin funktion samt håller många år. Se även över dina takpannor då och då, du kanske behöver byta ut dem om de är trasiga. 

Styling av hemmet

4 Dec 2019

En viktig del av hemmet, det är inredningen, att man stylar det på det sätt man trivs med. Sedan är det så klart inte fel att få lite tips, råd och inspiration av andra på nätet. I detta klipp så väl som i andra och även i artiklar finns det gott om bra tips hur man kan styla sitt hem på olika sätt. 

Sparar man pengar på en värmepump?

4 Dec 2019

Det händer då och då att jag får frågor om vilken sorts värmeanläggning som är bäst och jag vet att jag säkert svarat på det förut. Det finns inget enkelt svar, så därför väljer jag att svara igen. Det absolut billigaste sättet att värma sitt hus är med ved, om man äger sin egen skog. Då kan man hämta veden själv, hugga den och sedan elda med den och det enda det kostar är egentligen tid. Idag är detta få förunnat och bor man i en stad, som exempelvis Norrtälje, så är det inte troligt att man har vare sig skog eller vedpanna. Då får man kolla på andra alternativ. Värmepump i Norrtälje är ett kostnadseffektivt alternativ, och du kan få hjälp både att välja rätt pump och få den installerad av Göthes Sanitet AB. 

De kan hjälpa till med fler saker

Göthes är en bra firma som jag kan rekommendera av flera skäl. De är pålitliga, trevliga och de vet vad de sysslar med. De kan exempelvis hjälpa till med VVS i Norrtälje och då med allt vad det innebär med material och installationer. Det som är riktigt bra är att de har bra prisbild på de artiklar de säljer och även de som är billigast häller hög kvalitet. Jag vet många som anlitat Göthes i Norrtälje och som är jättenöjda. Så - sparar man pengar på en värmepump? Ja, i längden gör man det, så länge man inte byter från en vedpanna med egen ved. 

När är det läge att anlita en elektriker?

3 Dec 2019

elektriker

Elektricitet är farliga grejer vilket gör att du i de allra flesta fall bör se till så att du anlitar en behörig elinstallatör, som en elektriker Lund, när det är dags för olika elarbeten att utföras. Givetvis så finns det en del elarbeten som du får göra på egen hand, men de flesta saker, installationer med mera ska göras av en elektriker som har rätt kunskap och certifieringar. Varje år så sker det en massa elfel som i sin tur leder till att det blir bränder och olyckor, mångqa gånger just för att en lekman har testat att göra på egen hand och inte anlitat en elektriker. 

Välj rätt elektriker

Om du ska anlita en elektriker i Lund eller på annan plats, så ta inte första bästa. Det gäller att du hittar en bra elektriker, som har de rätta behörigheterna samt de rätta kunskaperna. Det är statliga Elsäkerhetsverket som bestämmer vem som blir behörig och inte, så om man frågar elektrikerna om deras så kallade behörighetsnummer så kan man kolla upp denna siffra hos Elsäkerhetsverket för att se om de är behöriga. Det är även god idé att anlita en elektriker som jobbar på ett företag som har en ansvarsförsäkring, samt som är ansluten till en branschorganisation.

Se även till att skriva avtal med elektrikern, innan arbetet påbörjas. Det ska vara ett skriftligt avtal som innehåller bland annat kostnader, materialåtgång och tid. Det för att ni båda ska veta vad som gäller innan. 

Dränering är viktigt för huset

22 Nov 2019

Har man ett hus, så är det så att det kan behövas en dränering. Det finns idag två starka skäl till att det krävs en dränering Stockholm. Ett av skälen är att det i Sverige regnar en hel del. Runt 600 mm per år, vilket skulle göra att på varje kvadratmeter skulle det bli 60 cm stående vatten om det inte rann undan. Andra skälet till dränering är trä, som är det huvudsaklinga byggnadsmaterialet på hus, som på lång sikt inte tål vatten så bra. Om det är en massa vatten mot träet så kommer det att brytas ner av svampar och mikroorganismer 

Stoppa vattnet tidigt

Redan vid planläggningen av huset ska det finnas ett bra dräneringssystem. Det är bra om det ligger på n förhöjning i terrrängen så att regnvattnet i marken rinner bort från huset. Om det är så att marken sluttar mot huset så måste man gräva ner dräneringsrör eller dräneringsslangar. 

Dränering av huset innebär en hel del saker att tänka på. Det är ju en huvudprincip att  allt vatten skall ledas bort från huset på något sätt och att källarväggarna skall hållas så torra som det går och det genom åtgärder på utsidan.

Om det gjorts en ordenligt dränering på huset nyligen så behövs det troligen inte göras på ett tag. Men om det är så att det är länge sedan, eller att grannar börjar prata om att de ska dränera så kan det vara dags även för dig att göra det med ditt hus. 

Arbetskläder eller skyddskläder, vad är skillnaden?

8 Nov 2019

arbetskläder för byggarbetaren

När man jobbar idag, så är det vanligt att man har det som kallas för arbetskläder. Dessa varierar så klart med vilket yrke man har. På kontor med mera är det ofta kostym som gäller medan det på byggarbetsplatser är andra former av kläder som gäller. Det finns även det som kallas för skyddskläder. Skyddskläder är skilda från arbetskläder via sin funktion och sina egenskaper. De är mer av en personlig skyddsutrustning och finns för att minimera risker för din säkerhet och hälsa genom yttre påverkan.

Olika typer av personlig skyddsutrustning

  • Hörselskydd
  • Ögon- och ansiktsskydd
  • Skyddsskor
  • Personlig fallskyddsutrustning
  • Huvudskydd
  • Skyddskläder
  • Skyddshandskar
  • Andningsskydd
  • Flytvästar

Vanliga arbetskläder räknas inte som personlig skyddsutrustning

Om man ser till arbetskläder eller uniformer så är dessa inte detsamma som personlig skyddsutrustning. Det eftersom att arbetskläder är inte utformade att skydda på något vis. Personlig skyddsutrustning är alltså utrustning som används av en enskild person och som man har på sig eller håller som skydd. Dock är det så att arbetsgivaren ska i första hand begränsa riskerna genom exempelvis tekniska åtgärder. Finns det ändå behov av personlig skyddsutrustning, ska arbetsgivaren se till att du får den utrustningen. Arbetsgivaren ska också bekosta den. 

De kläder som skyddar mot väder är inte heller personlig skyddsutrustning om den inte är speciellt framtagen för att användas yrkesmässigt.

Arbetskläder är dock bra att ha utöver skyddsutrustning. Särskilt inom byggbranschen. Det för att de är tåligare och bekvämare än att bära egna plagg som du har till vardags. 

Vad innebär totalentreprenad?

5 Nov 2019

Om det är så att du ska bygga ett nytt hus eller göra en stor renovering och vill ha någon som sköter arbetet, inköp och fungerar som arbetsledare så är det smart drag att anlita ett enda företag som sköter alla dessa delar. Det är det som är totalentreprenad. Du kan anlita totalentreprenad Stockholm som ett exempel. 

När du väljer totalentreprenad så innebär det att du skriver kontrakt med ett enda företag. De kommer sedan att ansvara för saker som projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.  

Det kan se ut på två olika sätt. Det kan vara ett kontrakt med en husfabrikant som ansvarar för ritningar och konstruktion, allt material och åtar sig allt arbete. Eller så kan det vara ett kontrakt med en byggmästare som köper husmaterialet från en husfabrikant.

Totalentreprenad – fördelar och nackdelar

Det är så klart att det kan finnas både fördelar och nackdelar med att ha totalentreprenad. När det gäller fördel, så är fördelen det att du har bara ett enda kontrakt och en enda motpart. Det är enkelt och det är mindre arbetsinsats som krävs av dig. Dock är du då beroende av ett enda företag. Om de går i konkurs så kan det göra att du förlorar allt. Det om du inte har rätt sorts försäkringar. Du måste npga se över vem det är du skriver ditt avtal med. Det du kan göra är att kolla upp företaget hos kronofogdemyndigheten och hos Bolagsverket. 

 

Tryggare företagande

30 Oct 2019

Att driva ett eget företag kommer per automatik med en hel del ansvar. Dessutom finns alltid en lång rad oförutsedda händelser på lur. Man vet aldrig när en anställd blir sjuk; missar en viktig deadline eller när ny kompetens plötsligt behövs och man står där förutan. Planering och struktur är a och o för framgångsrikt företagande, men stressnivån hos företagarna är samtidigt otroligt hög. Så frågan är, kan man vara egenföretagare och driva en framgångsrik verksamhet och ändå vara i någorlunda balans som människa? 

Det ligger förstås en hel del i var och ens natur huruvida detta är möjligt och att regelbundet ta tempen på både sig själv och sin verksamhet är såklart en viktig nyckel.Men det har också börjat dyka upp en massa tjänster de senaste åren, som skapats just för att hjälpa företagare med att driva sina verksamheter på ett mer effektivt och därmed tryggt vis.

Skapa en arbetsplats man inte vill vara borta från

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett exempel på en sådan tjänst. Att ha en trygg plats för sina anställda att komma till varje dag är en grundförutsättning för att de ska kunna arbeta bra; utvecklas och trivas hos dig. Ju bättre de trivs, desto bättre presterar de - det är vetenskapligt understött. Man kan få hjälp utifrån för att förbättra villkoren på den arbetsplats man erbjuder och denna hjälp resulterar ofta i mindre personalomsättning, färre frånvarodagar och mer effektiv personal som dessutom hungrar efter att utvecklas, lära sig mer och klättra i position. 

Arbetsmiljöarbete är en viktig investering!

Funderar du på fasadrenovering?

29 Oct 2019

renovera fasaden

Fasaden må se ut som om det är ett skal på huset, men det finns även där för att skydda huset mot både väder och vind. Fasaden är det första man ser på ett hus, och det är bra att se till att den håller. För att en fasad ska upprätthållas, så krävs det en skicklighet inom hantverk, samt att det även krävs att de som utför fasadrenovering har en känsla av estetik. Det är en god idé att anlita ett bra företag som kan göra din fasadrenovering Uppsala, för bästa resultat. De kan renovera fasader oavsett om det är trä, puts eller tegel. 

Varför ska du göra en fasadrenovering?

Fasaden är det som skyddar ditt hus, det är det som ger intrycket som besökare får och det är viktigt att hålla fasaden i gott skick. Om du har en fasad som spruckit, så är det vare sig snyggt, eller särskilt bra för huset. De klimatförändringar som ofta sker påverkar fasaden på ett negativt sätt. Mycket nederbörd, samt långa perioder med kyla gör att kvarvarande vatten i väggar och fasader fryser. Det innebär i sin tur att det blir stora påfrestningar på alla sorters fastigheter. Om du har en putsad fasad så kan det ge puts som spricker och lossnar. Det kan ge frostsprängningar samt att armeringar i tegelkonstruktioner kan rosta och spjälka loss tegel. Du som har trä eller tegel kan få andra problem. Du som behöver renovera fasaden kan vända dig till en byggfirma Uppsala

Har du funderat nåt på uppvärmning?

25 Oct 2019

uppvärmning

Ett hus, det behöver någon form av uppvärmning. Så det är något du måste fundera på, vad det är för typ av uppvärmning som passar dig. Bland annat kan du välja mellan olika saker som frånluftsvärmepump eller bergvärme. Båda dessa alternativ är bra. Ser man till bergvärme så använder den solenergi, som lagrats i berggrunden. Det är ett bra alternativ för det större huset. Metoden går även att vända så att du kan kyla huset under sommaren om det är varma dagar. 

Väljer du en frånluftsvärmepump så är den lätt att underhålla. Den nyttjar den varmluft som redan finns i huset och inomhusmiljön. Dessutom så anpassas värmeproduktionen efter vad det finns för behov.

Båda uppvärmningsalternativen miljövänliga alternativ som också kommer sänka dina energikostnader. 

Olika värmepumpar

När du ska välja värmepump så är det en del saker att tänka på. Det måste finnas förutsättningar för vissa av dem så att säga. Bergvärme är svårt om det inte finns ett berg nära till exempel. Sen måste berget vara av rätt sort med. Det eftersom att olika bergarter leder värme olika bra. Sedan krävs det även tillstånd att installera bergvärme.

När det gäller frånluftvärmepump så beror det på din fastighets storlek om detta är ett bra alternativ. Det passar bäst om du har ett större hus med högre energibehov. Den behöver även  mekanisk ventilation. Finns detta inte redan installerat kan det dock vara värt att överväga att installera.

Så fundera över dessa saker och bestäm sedan vad som passar dig bäst. 

 

Isolering och gröna tak

21 Oct 2019

sedumtak

Konstruktioner och byggnader idag kan göras på en mängd olika sätt. Att bygga miljösmart och klimatsmart har på senare år kommit att bli riktigt populärt. Det finns olika lösningar för konstruktioner som man kan satsa på om man vill tänka på miljö, klimat men även energikostnader. Ett sätt att sänka sina kostnader är att satsa på PIR Isolering. PIR är ett isoleringsmaterial som gör det möjligt att bygga tunnare väggar och tak. Med det så går det även att sänka u-värdet med upp till 40%. Korrekt isolering av byggnader är den mest effektiva lösningen för att spara energi och minska utsläpp.

Satsa på gröna tak

En sak som är smart att satsa på är det som kallas för sedumtak. Ett sedumtak är det ni ser på bilden. Det kallas även grönt tak. Det är en bra miljösmart lösning som dessutom ger en bättre och trevligare stadsmiljö och det dels för oss människor, dels för djuren. Det finns många fördelar med att använda sig av gröna tak. Det ger mindre koldioxidutsläpp. Det ger mindre buller. Dessutom ger det mindre översvämningsrisk. Sedumtak ger även lägre behov av kylning och uppvärmning.

Sedan är det vackert med ett sedumtak. På taket kan det finnas olika sorters sedumarter, mossa och torktåliga ängsväxter som blåklint, vallmo, gräslök, blåeld, kungsmynta (oregano), smultron med mera.

Kolla in Takcentrum

Om du är intresserad av att veta mer om PIR Isolering eller mer om sedumtak, besök då Takcentrum. De erbjuder båda dessa delar på sin sida. 

Skydda arbetsboden och maskinparken

16 Oct 2019

En byggarbetsplats är en väldigt lockande plats för tjuvar och det är ett stort problem idag. Det finns utländska stöldligor som specialiserat sig på att stjäla verktyg, maskiner och det har till och med hänt att de kört iväg med hela arbetsbodar. Det ställer till stora bekymmer för byggföretagen som blir av med utrustningen. Bygget försenas, och  det innebär höga kostnader. Även om grejerna är försäkrade så är det hög självrisk, och det tar tid att införskaffa nya grejer så att man kan komma igång med bygget igen. För att skydda sig och sin verksamhet kan man välja att hyra in väktarbolag, eller installera GPS larm

Larm med spårsändare

Om du har installerat ett gps-larm så kan du snabbt lokalisera var din grävmaskin befinner sig om den blivit stulen. En spårsändare med magnet kan fästas på alla metallytor, och döljas för tjuvarna så de inte hittar den. Så snart din maskin har förflyttats ut ur ett förutbestämt område så kommer spårsändaren att skicka sin position vilket betyder att polisen snabbt kan stoppa dem. Det finns också ett inbyggt sabotagelarm som gör att du kan upptäcka stöld av drivmedel till exempel. Med en app kan du styra larmet, och kan också följa dina grejer på avstånd både under transporter, normala rutter och om den blivit stulen. Väldigt smart för oss inom byggbranschen! Eftersom en del inte kan låta våra prylar vara ifred så måste vi skydda dem på något sätt och då är GPS larm med spårsändare en smart idé. 

Hur ska ett kontor vara utformat?

11 Oct 2019

kontor med kontorsmöbler

Kontor idag kan se ut på olika sätt. Är man med i processen att bygga det från början så kan man ju helt bestämma hur det ska se ut, med planlösning och inredning. De kontor som finns idag är antingen kontorslandskap, där det sitter många anställda på samma yta. Sedan finns det de kontor där varje anställd har sitt eget rum. Vad som fungerar bäst beror helt på vad det är för typ av kontor och företag ni har. Samt vilka det är som jobbar där så klart. Hur kontoret är utformat påverkar medarbetarnas trivsel, stressnivåer och koncentrationsförmåga. Så det är bra att lyssna på de anställda så att de kan få ett kontor de trivs på. Gärna med ergonomiska kontorsmöbler som skrivbord och kontorsstolar med. 

Göra om kontoret?

De flesta företag som gör om sitt kontor gör det för att de vill få ut största möjliga nytta för verksamheten till så låg kostnad som möjligt. Förr så gjorde man om för att man ville ha lägre kostnader. Idag görs kontor om för att det ska vara bra lokaler som kan påverka medarbetare och prestationer på ett bättre sätt. Det har alltså blivit viktigare att ha kontor där alla trivs och kan jobba på, på ett bra sätt. 

Det du bör göra innan du ska förändra ett kontor är att kartlägga och analysera vad det är för lösning som passar er bäst. Det kanske krävs att ni bygger om eller att ni flyttar till helt nya lokaler. 

← Earlier posts

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.