Vill du göra en tillbyggnad?

Är det så att du funderar på att göra någon form av tillbyggnad? När det gäller tillbyggnad Uppsala så är det en del saker att fundera på. Bland annat är det bra att kolla hur marken är där det ska byggas till. Sedan vad den ska ha för storlek och planlösning. Ska den passas samman med huset?

Tillbyggnader kan behöva ansökas bygglov för. Det ansöker man om hos kommunen. Vid bygglovsprövningen ser man om tillbyggnaden ligger inom de gränser som kommunen föreskriver i sin detaljplan för området. Normalt får man inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 m.

Enligt gällande lag ska tillbyggnad eller annan ändring utföras varsamt, vilket innebär att den befintliga byggnadens värden ska beaktas, och att tillbyggnaden ska utformas med hänsyn härtill.

Man kan slippa bygglov om det är så att den inte upptar mer än 15 m2 total våningsyta, men en anmälan måste då lämnas in.

Anlita hjälp för din tillbyggnad

När du ska bygga till en tillbyggnad Uppsala, så kan det vara fördel att vända dig till en bra byggfirma. Du kan då få hjälp med att rita upp hur det ska se ut, hjälp med bygglovet samt att bygga det. Så klart det går bra att bygga själv om du är händig, men det kan vara skönt att få hjälp. Se bara till att ta in offerter från flera, så att du hittar den som kan göra det du vill till allra bästa pris.

16 Apr 2021

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.