Viktigt med en bra byggbeskrivning

Oavsett vad det är man ska bygga så är det viktigt att ha en så kallad byggbeskrivning. Men vad är då byggbeskrivningar för något? Jo det är helt enkelt en tförligare beskrivning om hur en byggnation ska gå till väga. I en sådan så ska det stå hur huset, renoveringen eller tillbyggnaden ska uppföras. Det är för att bygget ska bli rätt och på det sätt som byggherren vill ha det. För att bygga ett hus är det bra att börja med en ritning, men det säger inte så hemskt mycket om hur man har tänkt att byggnationen ska gå till. En ritning säger inget om vilka material som ska användas och vilken arbetsmetodik och vilka tekniska lösningar som ska användas. Det är därför man skapar en detaljerad byggbeskrivning.

Viktigt med detaljer

Det är som sagt viktigt med en detaljerad byggbeskrivning. Den ska ha med projektets alla delar. Är det stora projekt så är det bra om det finns en referens till de tekniska beskrivningar som finns i AMA. Vad är då AMA säger du? Det är en sammanställning och dokumentation över alla de väl beprövade arbetsmetoder och tekniska lösningar som finns vad gäller en byggnations olika delar. Är det et mindre projekt så räcker det oftast med bara en byggbeskrivning. Om du behöver hjälp med att ta fram en byggbeskrivning så finns det bra företag som sysslar just med detta. Det vet exakt vad som måste stå med. 

18 Jan 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.