Viktigt med byggbeskrivningar

När en byggnation ska göras så är det bra att ha en byggbeskrivning. Det är en utförligare beskrivning om hur en byggnation ska gå till väga helt enkelt. Att göra byggbeskrivningar kanske inte är det enklaste för alla. Det är en hel del som ska vara med i den. Byggbeskrivningar beskriver hur huset, renoveringen eller tillbyggnaden ska uppföras för att möta de önskemål och krav som byggherren har.

Detaljerad plan

Det är bra att ha en ritning, för det är en god början till att bygga ett hus. Samma sak för att bygga om eller skapa tillägg. Men en ritning säger inte så mycket om hur själva byggnationen ska gå till. Det står inget om vad för material som ska användas eller vad för metodik eller tekniksa lösningar som ska tillämpas. För att få med alla dessa detaljer så krävs det en detaljerad byggbeskrivning. Byggbeskrivningen kan således ses som ett mycket viktigt komplement till den ritning som ligger till grund för en ny- eller ombyggnation.

En byggbeskrivning måste vara detaljerad och innefatta alla projektets delar. Om det är stora projekt så är det bra om det i denna finns med dokumentation med referenser. 

Det finns som tur är företag som är specialiserade på att göra byggbeskrivningar. Så det är inte ett måste att sammanställa det på egen hand om man inte kan eller inte vill. Utan det är bara att låta ett bra företag göra det åt en. Så blir det gjort på rätt sätt.

28 Sep 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.