Vad innebär totalentreprenad?

Om det är så att du ska bygga ett nytt hus eller göra en stor renovering och vill ha någon som sköter arbetet, inköp och fungerar som arbetsledare så är det smart drag att anlita ett enda företag som sköter alla dessa delar. Det är det som är totalentreprenad. Du kan anlita totalentreprenad Stockholm som ett exempel. 

När du väljer totalentreprenad så innebär det att du skriver kontrakt med ett enda företag. De kommer sedan att ansvara för saker som projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.  

Det kan se ut på två olika sätt. Det kan vara ett kontrakt med en husfabrikant som ansvarar för ritningar och konstruktion, allt material och åtar sig allt arbete. Eller så kan det vara ett kontrakt med en byggmästare som köper husmaterialet från en husfabrikant.

Totalentreprenad – fördelar och nackdelar

Det är så klart att det kan finnas både fördelar och nackdelar med att ha totalentreprenad. När det gäller fördel, så är fördelen det att du har bara ett enda kontrakt och en enda motpart. Det är enkelt och det är mindre arbetsinsats som krävs av dig. Dock är du då beroende av ett enda företag. Om de går i konkurs så kan det göra att du förlorar allt. Det om du inte har rätt sorts försäkringar. Du måste npga se över vem det är du skriver ditt avtal med. Det du kan göra är att kolla upp företaget hos kronofogdemyndigheten och hos Bolagsverket. 

 

5 Nov 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.