Tryggare företagande

Att driva ett eget företag kommer per automatik med en hel del ansvar. Dessutom finns alltid en lång rad oförutsedda händelser på lur. Man vet aldrig när en anställd blir sjuk; missar en viktig deadline eller när ny kompetens plötsligt behövs och man står där förutan. Planering och struktur är a och o för framgångsrikt företagande, men stressnivån hos företagarna är samtidigt otroligt hög. Så frågan är, kan man vara egenföretagare och driva en framgångsrik verksamhet och ändå vara i någorlunda balans som människa? 

Det ligger förstås en hel del i var och ens natur huruvida detta är möjligt och att regelbundet ta tempen på både sig själv och sin verksamhet är såklart en viktig nyckel.Men det har också börjat dyka upp en massa tjänster de senaste åren, som skapats just för att hjälpa företagare med att driva sina verksamheter på ett mer effektivt och därmed tryggt vis.

Skapa en arbetsplats man inte vill vara borta från

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett exempel på en sådan tjänst. Att ha en trygg plats för sina anställda att komma till varje dag är en grundförutsättning för att de ska kunna arbeta bra; utvecklas och trivas hos dig. Ju bättre de trivs, desto bättre presterar de - det är vetenskapligt understött. Man kan få hjälp utifrån för att förbättra villkoren på den arbetsplats man erbjuder och denna hjälp resulterar ofta i mindre personalomsättning, färre frånvarodagar och mer effektiv personal som dessutom hungrar efter att utvecklas, lära sig mer och klättra i position. 

Arbetsmiljöarbete är en viktig investering!

30 Oct 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.