Smide - När du vill ha bästa möjliga kvalitet

Smide är ett hantverk som man kan spåra långt tillbaka i tiden. Med hjälp av värme och verktyg kan en smed tillverka det mesta av metall och kvalitén blir alltid hög. När man talar om smide så förknippar de allra flesta detta med olika former av konstverk, hästskor eller grindar men smideskonsten har betydligt fler användningsområden än så. Historiskt sett var smide det absolut bästa sättet att forma metall och det var inte förrän industrialiseringen verkligen tog fart som andra metoder kom att växa fram. Idag är det vanligt att pressgjuta metall, och även gjuta med hjälp av flytande metall och sedan forma med hjälp av skärning. Även smidda ämnen kan behöva bearbetning, men det blir då skonsammare för de verktyg som används och minskar slitaget. Det finns alltså pengar att spara genom att använda sig av smidda ämnen. 

Smide inom industrin

Även om konstsmidet är det som är mest känt så finns det också möjlighet att använda sig av smide inom industrin. Det går till på samma sätt som när man smider en spik, en hästsko eller ett konstföremål men med moderna hjälpmedel. Man kan också anpassa materialet bättre idag vilket gör att smide är ett bättre alternativ än pressgjutna detaljer. Man kommer närmare slutmåtten genom smide och man får också en mer naturlig produkt med mindre inverkan på miljön. Exempel på detaljer där smide är överlägset är exempelvis smidda hylsor och smidda valsade ringar. 

22 Nov 2018

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.