Skruvtving - Så använder du den rätt

En tving kan hjälpa dig att hålla ihop både små och stora delar, lätta eller tunga, och med hjälp av ett kraftigt tryck så vet du att det du jobbar med hålls på plats. Tvingar finns i många olika storlekar och det finns finns flera bra alternativ för både träarbete och metall. Här kollar vi lite närmare på hur en tving fungerar, och hur du använder den rätt. 

Tvingens delar

En skruvtving består i regel av 5 delar. 

  1. Fast bygel - Den del som är längst ner på de tvingar du ser på bilden. Den fungerar som mothåll när du skruvar. På den finns en tryckplatta som ofta är klädd med plast eller gummi. 
  2. Glidbygel - Denna del kan du flytta längs med skenan för att skapa ett lagom stort utrymme innan du börjar skruva. 
  3. Tryckbricka - Den del som pressas mot det du vill hålla fast. Den är ofta rörlig och ska inte följa med runt när du skruvar. 
  4. Spindel med grepphandtag - Den röda delen på bilden är grepphandtaget som sitter på en gängad spindel. När du vrider handtaget kommer tryckbrickan pressas mot den fasta bygelns tryckplatta.
  5. Skenan - Den är olika lång på olika modeller och det är denna del som avgör hur stora delar du kan sätta fast med en tving. 

Så använder du den

Placera de delar du vill hålla samman på en arbetsbänk eller på en annan yta. Om du ska tvinga fast en lös del mot en fast håller du den lösa delen med en hand medan du skruvar med den andra. Se till att spindel och grepphandtag är fullt utskruvad (skruva motsols). För sedan glidbygeln mot delarna medan tryckplattan hålls stadigt på andra sidan. När tryckbrickan precis når delarna ska du skruva handtaget medsols. Ju mer du skruvar desto hårdare sitter delarna. För att lossa tvingen skruvar du åt motsatt håll igen. 

1 Jul 2023

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.