Rörisolering

Det finns många sätt att sänka energikostnaderna men få är så effektiva som att investera i rörisolering. På fackspråk kallas detta teknisk isolering och kan genomföras på alla typer av rör i en byggnad. Fördelarna med teknisk isolering är många, bland annat sänker man alltså energikostnaderna vilket i vidare led är positivt för miljön. Därutöver får man en tryggare situation i byggnaden - risken för brandspridning minskar, bullernivån sänks och den fasade legionellabakterien, som orsakar bland annat lunginflammation, får svårare att sprida sig.

Genom att låta isolera sina rör får man alltså en tryggare, tystare och hälsosammare miljö i hemmet, samt en lägre energiåtgång vilket dels är trevligt för den privata plånboken, men ännu mer en uppskattad insats för en grönare framtid.

En klok investering

Att låta isolera rör som redan finns installerade innebär förstås ett ingrepp i huset. Det blir lite rörigt under tiden som arbetet genomförs, som vid alla renoveringsprojekt, men det är värt det. Vid nybyggen är det direkt dumsnålt att inte välja tekniskt isolerade rör.

Välj firma med omsorg

Som vid alla byggarbeten så gäller det att välja en kompetent och erfaren aktör för jobbet, så att man vet vad man får för sina pengar. Det är i regel VVS-firmor som genomför teknisk isolering men diskutera saken noggrant med firman i fråga innan du anlitar dem för jobbet. Det är viktigt att de har fokus på kvalitet gällande såväl arbete som materialval.

16 Sep 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.