När behövs bygglov?

Om det är så att du ska bygga en helt ny byggnad, göra en tillbyggnad eller göra förändringar på en byggnad, så är det oftast så att du behöver ha ett bygglov. Sedan är det inte fel heller att ta del av byggtips. Bygglov kan även komma att behövas om du ska sätta upp ett plank eller en mur. Ibland räcker det dock med en anmälan om att du ska göra det. Det allra enklaste sättet att ta reda på huruvida det du ska göra kräver bygglov, är att kontakta din kommun.

Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov

Något som allt som oftast kräver bygglov är om du ska bygga en helt byggnad eller om du ska göra en tillbyggnad. En tillbyggnad är det så snart du ökar volymen på en byggnad, uppåt, nedåt eller åt sidan. Andra saker som ofta kräver bygglov är byggnader utan väggar så som en carport eller ett skärmtak. 

Det finns även saker som räknas som byggnader, fast att de inte är det. Det är då husvagnar, husbåtar med mera, som är uppställda på samma plats under en lång tid. 

Om det är så att du ska flytta på en byggnad, från en plats till en annan, då krävs det först ett rivningslov sedan ett bygglov. 

Ändringar på en byggnads interiör eller exteriör

Ibland är det som så att du inte får ändra på din byggnads utseende hur som helst. Har du ett hus, som du vill måla om och det ligger i ett område där det finns en detaljplan så krävs det bygglov för att ändra utseendet på din byggnad. Samma sak om du vill byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. 

Om du ska göra om inne i ditt hus, så behövs det allt som oftast inget bygglov. Men är det så att du har tänkt att göra större förändringar av själva planlösningen så måste du lämna in en anmälan om det till Byggnadsnämnden. Det måste du också göra om det är så att du tänker göra något som påverkar de bärande delarna i byggnaden så väl som om du ska göra något som påverkar vatten eller avlopp. 

17 Aug 2020

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.