När är det läge att anlita en elektriker?

elektriker

Elektricitet är farliga grejer vilket gör att du i de allra flesta fall bör se till så att du anlitar en behörig elinstallatör, som en elektriker Lund, när det är dags för olika elarbeten att utföras. Givetvis så finns det en del elarbeten som du får göra på egen hand, men de flesta saker, installationer med mera ska göras av en elektriker som har rätt kunskap och certifieringar. Varje år så sker det en massa elfel som i sin tur leder till att det blir bränder och olyckor, mångqa gånger just för att en lekman har testat att göra på egen hand och inte anlitat en elektriker. 

Välj rätt elektriker

Om du ska anlita en elektriker i Lund eller på annan plats, så ta inte första bästa. Det gäller att du hittar en bra elektriker, som har de rätta behörigheterna samt de rätta kunskaperna. Det är statliga Elsäkerhetsverket som bestämmer vem som blir behörig och inte, så om man frågar elektrikerna om deras så kallade behörighetsnummer så kan man kolla upp denna siffra hos Elsäkerhetsverket för att se om de är behöriga. Det är även god idé att anlita en elektriker som jobbar på ett företag som har en ansvarsförsäkring, samt som är ansluten till en branschorganisation.

Se även till att skriva avtal med elektrikern, innan arbetet påbörjas. Det ska vara ett skriftligt avtal som innehåller bland annat kostnader, materialåtgång och tid. Det för att ni båda ska veta vad som gäller innan. 

3 Dec 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.