Läcksökning i tryckluftssystem

Att göra en läcksökning i ett tryckluftssystem är rätt bra att göra, om ni misstänker att det finns ett läckage. Att göra en läcksökning kan göras på olika sätt. Dels med en läcksökare, dels på andra sätt. Läckage kan komma lite varstans i ett  tryckluftssystem, från kompressorn till förbrukningsstället. Vanliga problemområden är t.ex. kopplingar, slangar, filter, vattenseparatorer, tryckregulatorer och avstängningsventiler.

Ett första sätt att kolla av är att lyssna och känna. Ett läckage kan ofta höras genom att det är ett slags väsande ljud. Det går även att använda er av såpvatten/läcksökningsspray på det misstänkta läckaget. Om det läcker så bildas det bubblor vid läckaget. Dock är det smidigaste sättet att använda just en läcksökare.

Upptäck läckage

Det finns flera bra sätt att göra för att hitta läckage och flera bra verktyg att använda, klicka här för att se flera bra saker att använda för just läckagesökning. Om det finns läckage så är det bra att åtgärda det. Det eftersom det annars kan ge stora kostnader. Bland de anordningar som finns att använda finns bland annat smarta läcksökare med kamera. Om du vill veta mer om hur man ska göra för att söka efter läckage och vad som passar bra att använda, så finns det ett bra företag som tar fram olika verktyg för detta. De heter CS Instruments. Kolla på deras sidor för att läsa mer om att göra läcksökningar och vad som passar bra att använda dig av.

14 Jun 2021

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.