Kan jag söka patent på något jag uppfinner på jobbet?

Inom industrin är det ganska vanligt att man får uppfinna saker för att lösa problem. Speciellt vanligt är det bland ingenjörer och reparatörer på olika arbetsplaster runt om i landet. I vissa fall kan man som enskild person söka patent på det man uppfunnit och därmed också kunna äga rätten att tillverka den, och då tjäna pengar på det. I de allra flesta fall går det dock inte. Det du uppfinner på din arbetsplats är oftast något som företaget då äger rättigheterna till. Det man måste ha koll på är om det ingår i ens arbetsuppgifter eller inte innan man uppfinner något på jobbet. 

Hur vet man det då?

Tala med din chef om hur de ser på saken. En öppen dialog är alltid bäst. Känner du att du vill ha lite mer hjälp med hur du ska kunna presentera det för din chef så kan du alltid vända dig till en patentbyrå som kan hjälpa dig att reda ut saken. Bjerkéns Patentbyrå, som jobbar just med patent och varumärkesskydd, har all den expertis du behöver för att få reda på om du kan söka patent på din uppfinning eller om den tillhör det företag du jobbar för. Om du tror att din uppfinning kan generera en stor inkomst är det lämpligt att du håller den för dig själv tills du vet om du får lov att använda den på egen hand. Företaget du jobbar för, eller konkurrenter för den delen, kan annars ta din idé och du står tomhänt. 

10 Dec 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.