Jobbar du med byggen?

Du som jobbar på ett bygge eller flera byggen, du vet ju att det krävs en hel del. Det ska finnas olika säkerhetsanordningar med mera, samt att det även kan vara bra att sätta upp byggskyltar. En byggskylt är bra för att den informerar andra om vad det är ni bygger samt att det ger er byggfirma den reklam ni kanske behöver. Det är ju bra att göra reklam på detta sätt, för då ser man vad det är ni bygger och att ni är duktiga på det ni gör. 

Förebygg risker på byggarbetsplatsen

Det förebyggande arbetet vid byggarbetsplatsen är viktigt. Det görs genom varje arbetsgivares systematiska arbetsmiljöarbete och genom den gemensamma säkerhetsplaneringen i arbetsmiljöplanen som nästan alltid ska finnas på en byggarbetsplats.

Det praktiska arbetet görs till exempel med:

  • riskbedömningar
  • åtgärdsplaneringar
  • samordningar mellan olika arbeten och arbetsgivare
  • gemensamma regler
  • uppföljning och kontroller av viss kunskap eller kompetens för att utföra vissa arbeten
  • kontroller av att vissa maskiner är besiktigade
  • skyddsronder.

På byggarbetsplatsen används flera olika hjälpmedel gemensamt av olika arbetsgivare för att kunna utföra vissa arbeten. Det kan finnas kranar, ställningar, hissar, liftar och en rad andra hjälpmedel som används gemensamt av olika arbetsgivare.Det är viktigt att de som använder dessa kan göra det på rätt sätt och även ha rätt utbildningar. 

På byggarbetsplatsen är krav på dokumenterad kunskap eller kompetens vanligt för den som är:

Bas-U och Bas-P
Kranförare
Ställningsbyggare
Grävmaskinist
Asbestsanerare
Kopplare av last
Liftförare
Truckförare
Dykare

Det går att läsa mer om detta på arbetsmiljöverket.

27 Sep 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.