Isolering och gröna tak

sedumtak

Konstruktioner och byggnader idag kan göras på en mängd olika sätt. Att bygga miljösmart och klimatsmart har på senare år kommit att bli riktigt populärt. Det finns olika lösningar för konstruktioner som man kan satsa på om man vill tänka på miljö, klimat men även energikostnader. Ett sätt att sänka sina kostnader är att satsa på PIR Isolering. PIR är ett isoleringsmaterial som gör det möjligt att bygga tunnare väggar och tak. Med det så går det även att sänka u-värdet med upp till 40%. Korrekt isolering av byggnader är den mest effektiva lösningen för att spara energi och minska utsläpp.

Satsa på gröna tak

En sak som är smart att satsa på är det som kallas för sedumtak. Ett sedumtak är det ni ser på bilden. Det kallas även grönt tak. Det är en bra miljösmart lösning som dessutom ger en bättre och trevligare stadsmiljö och det dels för oss människor, dels för djuren. Det finns många fördelar med att använda sig av gröna tak. Det ger mindre koldioxidutsläpp. Det ger mindre buller. Dessutom ger det mindre översvämningsrisk. Sedumtak ger även lägre behov av kylning och uppvärmning.

Sedan är det vackert med ett sedumtak. På taket kan det finnas olika sorters sedumarter, mossa och torktåliga ängsväxter som blåklint, vallmo, gräslök, blåeld, kungsmynta (oregano), smultron med mera.

Kolla in Takcentrum

Om du är intresserad av att veta mer om PIR Isolering eller mer om sedumtak, besök då Takcentrum. De erbjuder båda dessa delar på sin sida. 

21 Oct 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.