Husbygge kräver ofta bygglov

När ett hus ska byggas så är det mycket vanligt att det krävs ett bygglov för det. Sedan är det bra att även ha fakta om husbyggnationer så att det kan göras på ett bra sätt. Bygglov krävs även ibland när det är en tillbyggnad eller om det är vissa ändringrar som ska göras. Ibland är det inte ett bygglov som ska sökas, utan det är då en bygganmälan bara som ska göras. För att veta exakt vad som gäller det du ska göra så kan du prata med ansvariga på din kommun. Du som sökt bygglov och fått det beviljat, du har två år på dig att börja bygga samt att det måste stå klart inom 5 år.

Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad

Du som ska bygga en helt ny byggnad, som ett hus, eller göra en tillbyggnad på det hus du redan har, du behöver i de flesta fall ett bygglov. När en byggnads volym ska ökas, uppåt, åt sidan eller nedåt så räknas det som en tillbyggnad. En del byggnader utan väggar kan även det behöva bygglov så som carport eller skärmtak av större storlek. Du som tänkt flytta en byggnad från en plats till en annan, du behöver söka både rivningslov och bygglov. Så det gäller att inte missa att ansöka om rätt saker för det du ska göra. 

Yttre och inre ändringar av en byggnad

Vissa hus kan behöva ha bygglov för att ändra utseendet på fasaden. Det är om byggnaden ligger i ett område där det finns en så kallad detaljplan. Om ditt hus ligger inom ett sådant område så måste du ha bygglov för att måla om eller för att byta beklädnad på fasaden. Samma sak om du ska byta material på taket. Du som vill göra om inne i ett hus, du behöver inget bygglov för det. Det du dock kan behöva göra är att lämna in en anmälan till byggnadsnämnden. Det om ändringen omfattar planlösning eller om du ska ändra på saker som påverkar de bärande delarna i byggnaden eller om det ska göras stora förändringar med ledningar för vatten och avlopp. 

1 Dec 2020

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.