Hur man förbereder ett rivningsprojekt

Det första steget i varje rivningsprojekt är att utarbeta en plan. Detta är något som en rivningsfirma gör innan de påbörjar själva rivningen. Planen bör innehålla de specifika uppgifter som måste utföras samt en tidsplan för hur dessa uppgifter ska utföras. Rivningsgruppen måste känna till schemat så att de kan förbereda sig ordentligt för det arbete som ska utföras.

Samla ihop all nödvändig utrustning och alla nödvändiga material

Detta omfattar föremål som slägga, kofot och andra verktyg som behövs för att genomföra rivningen. Se till att all utrustning är i gott skick och att det finns tillräckligt med material för hela projektet.

Mät upp det område som ska rivas

Detta hjälper dig att avgöra hur mycket arbete som behöver göras och hur lång tid det kommer att ta. Det är viktigt att vara så noggrann som möjligt så att du kan uppskatta hur mycket tid och resurser som krävs.

Markera det område som ska rivas

På så sätt vet rivningsgruppen var de ska börja och vad som ska rivas. Det är viktigt att vara tydlig med vilket område som ska rivas så att alla är på samma sida.

Avlägsna eventuella faror i rivningsområdet

Det innebär bland annat att ta bort löst skräp, stänga av gas och el och se till att området är väl ventilerat.

Rivning kan vara ett farligt arbete, så det är viktigt att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder innan man börjar. Genom att följa dessa steg kan du bidra till att säkerställa ett säkert och framgångsrikt rivningsprojekt.

Påbörja rivningen av konstruktionen

Rivningsgruppen börjar riva byggnaden med hjälp av de verktyg och material som du har tillhandahållit. Det är viktigt att hålla sig undan under denna process för att inte skada sig själv eller någon annan.

15 Jun 2022

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.