Förr fick man röka var som helst

Förr om åren var det inget ovanligt att se en betongarbetare med en cigg i mungipan medan han gick med vibratorn för att få ur luften ur betongen, eller en snickare som hade en pipa i munnen. Idag ser du aldrig detta, eller i alla fall väldigt sällan. Det beror mest på att det är allt färre som röker, och också på att många fler arbetsplatser förbjuder rökning på arbetstid. Rätt eller fel? Det får var och avgöra, jag dömer inte de som röker, och jag klagar inte på de som vill att det är rökfritt. Det som jag däremot tycker är viktigt är att det erbjuds hjälp för rökavvänjning om ett företag förbjuder rökning. 

Hur kan man göra det?

Om en anställd indikerar att denne vill sluta röka ska det uppmuntras. Sedan bör man som chef erbjuda hjälp också. Det kan vara att låta personen delta i ett rökavvänjningsprogram och det kan också vara att erbjuda stöd för hjälpmedel. Ett bra hjälpmedel för att sluta röka är e cigaretter. Det är en elektronisk cigarett som ger en känsla av att röka, utan att man får i sig alla de skadliga ämnen en cigarett innehåller. Den rök som bildas är en slags vattenånga, och den är helt ofarlig för kroppen. Det luktar inte heller illa som tobaksröken vilket är en fördel för de som är omkring personen. Man kan också använda sig av tuggummin, plåster eller spray, men de är inte riktigt lika effektiva. 

23 May 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.