Dra vatten och avlopp

Vatten och avlopp är en mycket viktig del när man bygger hus. Dessa måste man dra in i huset och installera så att de fungerar. Större format av vatten och avlopp kan ha behov av elektriska ställdon eller installation av säkerhetsventiler. Men ska du dra in till huset där hemma, så behöver du inte tänka så mycket på vare sig säkerhetsventiler eller elektriska ställdon.

Skaffa vatten

Det finns lite olika alternativ, som kommunalt vatten och egen brunn att välja mellan. Du måste ansluta dig till det kommunala vattnet och avloppet om en tomt ligger inom detaljerat område och ledningar är dragna till tomten. Samma sak om din kommun bestämmer sig för att utöka sitt nät. Undantag är där byggnader och hus som ligger på lantbruksfastigheter. Fördelen med kommunalt vatten är att det aldrig sinar och det är kommunen som ansvarar för kvaliteten på vattnet.

Du kan ha egen brunn om du bygger på plats utanför detaljplanerat område där kommunalt vatten och avlopp inte är draget, eller om det är en lantbruksfastighet. Då gräver man denna brunn och byggs upp av ringar i betong. Man kan även borra brunn. Båda fall av egen brunn kräver en hydrofor för att ge tryck i vattenledningarna. Analyser av vattnet är även något du måste göra när du har egen brunn. Du kan ta prover och skicka in.

Skaffa avlopp

Om du ska ha ett enskilt avlopp så ska det ledas till en godkänd trekammarbrunn alternativt sluten behållare eller godkänt kretsloppssystem. Du måste be om tillstånd från kommunens miljökontor för att få bygga en avloppsbrunn. Det smidigaste sättet att bygga en avloppsbrunn på är att anlita en godkänd entreprenör för arbetet.

18 May 2018

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.