Digitala lås för hyreshus och BRF

Det finns en villfarelse att digitala låssystem enbart är till för industrier och andra arbetsplatser. Så är det ju givetvis inte utan det går bra att byta lås i befintliga hyreshus och bostadsrättsföreningar, eller installera ett modernt låssystem redan när husen byggs. 

Att byta lås är enkelt och här berättar vi kort om hur det kan gå till när man byter från gamla lås till nya, digitala lås. 

Låsbyte - i korta drag

Det börjar givetvis med att er BRF, eller du som hyresvärd, bestämmer er för att det är dags att byta lås. Ni kontaktar en digital låssmed. Tillsammans planerar ni hur systemet ska fungera. Vilka dörrar ska alla kunna öppna? Vilka dörrar ska bara vissa kunna öppna? 

Sedan lägger låssmeden upp en plan och förbereder hela projektet och du får hela tiden uppdateringar om hur det fortlöper. När all förberedelse är klar börjar programmeringen och nycklar skapas. Sedan delas nycklarna ut till de som ska ha dem, och utbildar dem i hur det hela fungerar. 

Svårare än så är det egentligen inte. När allt är installerat och klart kan du styra alla lås, och alla nycklar. Det gör att du slipper fundera på vad som skulle hända om en nyckel försvinner. En digital nyckel är bara att radera ur systemet så kan den inte användas för att låsa upp. Ett digitalt låssystem brukar också uppdateras årligen så eventuella små problem kan lösas snabbt, innan de växer sig stora. 

9 Feb 2021

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.