Behöver du hjälp med bergsprängning?

Ett berg, det är inte bara att spränga! Det kräver att man gör det på rätt sätt. För att göra det rätt så gäller det att ha kunskaper om hur man går tillväga. Om det är så att du har behov av bergsprängning Stockholm så är det smart att vända dig till Svenska Schakt och Bergshantering AB som finns på www.ss-b.se. Varför ska man då spränga ett berg? Det kan bero på olika saker. Kanske du äger ett eller flera berg och vill ta tillvara fyndigheter i det. Då är det ett måste att göra en bergsprängning. Det kan även vara så att du vill göra om berget till mindre bitar för att använda som material till andra saker. Eller så är det bara så att ett berg står i vägen där du ska bygga.

Gäller ha rätt kunskap

För att göra en bergsprängning Stockholm så gäller det att veta på vilket sätt. Oftast krävs det en viss teknik för att göra det på. Allt måste göras på rätt sätt samt att det ska vara säkert. Berget måste först kontrolleras och se vad det har för kvalitet. Undersökning av området runt berget måste även det göras. Sedan så kan man borra i beget för att göra plats för sprängningen. Sprängning på detta sätt sker under kontrollerade former. 

Hjälp med andra tjänster

Hos Svenska Schakt och Bergshantering AB finns det även andra smarta tjänster som de erbjuder. Bland annat grundarbeten, omdränering, dikning, rörgravar, husplanering och husgrunder. 

21 Feb 2020

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.