Att leda ett byggprojekt

Så fort det handlar om att anlägga eller bygga något, så är det ett projekt och då har bör man ha en person som leder detta projekt. Denna person fungerar som projektledare för hela bygget. En sådan person, måste ha alla rätta kunskaperna för att allt ska klaffa på bästa sätt. Detta kan man få genom en så kallad projektledarutbildning. Genom att gå en kurs i projektledning, så blir man behörig att få leda bygget. Man får även de rätta verktygen att kunna just leda det.

Viktigt med en projektledare

För att ett projekt ska kunna påbörjas, göras och slutföras så måste man ha en persom som gått en projektledarutbildning. Det är inte bara inom byggen som man använder sig av en projektledare, utan de är även bra att ha inom andra branscher.  Oavsett bransch så måste en projektledare kunna organisera det hela på ett bra sätt. Han eller hon behöver även kunna kommunicera ut till andra. En projektledare behöver också vara en god ledare. Denna person ska kunna inspirera deltagarna, måla upp en vision om vart man är på väg och vara tydlig med de utmaningar som finns och hur man ska hantera dem. De ska även ha koll på alla detaljer och så ska de kunna lösa problem om det skulle till att uppstå. 

Du som inte har en projektledarutbildning, men gärna vill gå en, kan vända dig till bland annat projekthantering.se, som erbjuder bra kurser och utbildningar.

16 May 2018

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.