Att handikappanpassa ett hus

Skulle du eller någon annan i din familj få nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är det viktigt att ni ändå kan bo kvar i huset. Det går att handikappanpassa hus på ett ganska så bra sätt idag. Bland annat kan man satsa på att sätta in en så kallad trappklättrare så att det är lätt att röra sig mellan våningsplan. När du bygger nytt hus, eller när du bygger ut ditt nuvarande hus, finns det krav som du måste följa, bland annat om tillgänglighet. Dessa krav regleras i Boverkets byggregler (BBR). Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, dvs handikappanpassning, är ett av dessa krav.

Grundkraven för handikappanpassning

Kraven på tillgänglighet och handikappanpassning innebär bland annat att entrén ska vara tillgänglig. Det bör vara en fast, jämn och halkfri gångyta upp till entrén, samt en entrédörr med ett fritt passagemått på minst 0,80 meter när dörren är uppställd i 90 grader.

Att det ska finnas badrum på entréplanet är en annan regel. Badrummet ska ha tillräckligt utrymme för att både rullstol och medhjälpare ska kunna komma in och röra sig.

Minst en dörr till varje rum ska vara bred nog för att en rullstol ska kunna passera igenom samt att det ska gå stänga dem, även om man sitter i rullstol. Sedan bör man även undvika trösklar.

Du som vill veta mer om hur man kan handikappanpassa boendet på ett bra sätt, kan läsa mer om det just på Boverket. 

9 Oct 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.