Arbetskläder eller skyddskläder, vad är skillnaden?

arbetskläder för byggarbetaren

När man jobbar idag, så är det vanligt att man har det som kallas för arbetskläder. Dessa varierar så klart med vilket yrke man har. På kontor med mera är det ofta kostym som gäller medan det på byggarbetsplatser är andra former av kläder som gäller. Det finns även det som kallas för skyddskläder. Skyddskläder är skilda från arbetskläder via sin funktion och sina egenskaper. De är mer av en personlig skyddsutrustning och finns för att minimera risker för din säkerhet och hälsa genom yttre påverkan.

Olika typer av personlig skyddsutrustning

  • Hörselskydd
  • Ögon- och ansiktsskydd
  • Skyddsskor
  • Personlig fallskyddsutrustning
  • Huvudskydd
  • Skyddskläder
  • Skyddshandskar
  • Andningsskydd
  • Flytvästar

Vanliga arbetskläder räknas inte som personlig skyddsutrustning

Om man ser till arbetskläder eller uniformer så är dessa inte detsamma som personlig skyddsutrustning. Det eftersom att arbetskläder är inte utformade att skydda på något vis. Personlig skyddsutrustning är alltså utrustning som används av en enskild person och som man har på sig eller håller som skydd. Dock är det så att arbetsgivaren ska i första hand begränsa riskerna genom exempelvis tekniska åtgärder. Finns det ändå behov av personlig skyddsutrustning, ska arbetsgivaren se till att du får den utrustningen. Arbetsgivaren ska också bekosta den. 

De kläder som skyddar mot väder är inte heller personlig skyddsutrustning om den inte är speciellt framtagen för att användas yrkesmässigt.

Arbetskläder är dock bra att ha utöver skyddsutrustning. Särskilt inom byggbranschen. Det för att de är tåligare och bekvämare än att bära egna plagg som du har till vardags. 

8 Nov 2019

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.