IPP

Page 2

Vad innebär totalentreprenad?

5 Nov 2019

Om det är så att du ska bygga ett nytt hus eller göra en stor renovering och vill ha någon som sköter arbetet, inköp och fungerar som arbetsledare så är det smart drag att anlita ett enda företag som sköter alla dessa delar. Det är det som är totalentreprenad. Du kan anlita totalentreprenad Stockholm som ett exempel. 

När du väljer totalentreprenad så innebär det att du skriver kontrakt med ett enda företag. De kommer sedan att ansvara för saker som projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.  

Det kan se ut på två olika sätt. Det kan vara ett kontrakt med en husfabrikant som ansvarar för ritningar och konstruktion, allt material och åtar sig allt arbete. Eller så kan det vara ett kontrakt med en byggmästare som köper husmaterialet från en husfabrikant.

Totalentreprenad – fördelar och nackdelar

Det är så klart att det kan finnas både fördelar och nackdelar med att ha totalentreprenad. När det gäller fördel, så är fördelen det att du har bara ett enda kontrakt och en enda motpart. Det är enkelt och det är mindre arbetsinsats som krävs av dig. Dock är du då beroende av ett enda företag. Om de går i konkurs så kan det göra att du förlorar allt. Det om du inte har rätt sorts försäkringar. Du måste npga se över vem det är du skriver ditt avtal med. Det du kan göra är att kolla upp företaget hos kronofogdemyndigheten och hos Bolagsverket. 

 

Tryggare företagande

30 Oct 2019

Att driva ett eget företag kommer per automatik med en hel del ansvar. Dessutom finns alltid en lång rad oförutsedda händelser på lur. Man vet aldrig när en anställd blir sjuk; missar en viktig deadline eller när ny kompetens plötsligt behövs och man står där förutan. Planering och struktur är a och o för framgångsrikt företagande, men stressnivån hos företagarna är samtidigt otroligt hög. Så frågan är, kan man vara egenföretagare och driva en framgångsrik verksamhet och ändå vara i någorlunda balans som människa? 

Det ligger förstås en hel del i var och ens natur huruvida detta är möjligt och att regelbundet ta tempen på både sig själv och sin verksamhet är såklart en viktig nyckel.Men det har också börjat dyka upp en massa tjänster de senaste åren, som skapats just för att hjälpa företagare med att driva sina verksamheter på ett mer effektivt och därmed tryggt vis.

Skapa en arbetsplats man inte vill vara borta från

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett exempel på en sådan tjänst. Att ha en trygg plats för sina anställda att komma till varje dag är en grundförutsättning för att de ska kunna arbeta bra; utvecklas och trivas hos dig. Ju bättre de trivs, desto bättre presterar de - det är vetenskapligt understött. Man kan få hjälp utifrån för att förbättra villkoren på den arbetsplats man erbjuder och denna hjälp resulterar ofta i mindre personalomsättning, färre frånvarodagar och mer effektiv personal som dessutom hungrar efter att utvecklas, lära sig mer och klättra i position. 

Arbetsmiljöarbete är en viktig investering!

Funderar du på fasadrenovering?

29 Oct 2019

renovera fasaden

Fasaden må se ut som om det är ett skal på huset, men det finns även där för att skydda huset mot både väder och vind. Fasaden är det första man ser på ett hus, och det är bra att se till att den håller. För att en fasad ska upprätthållas, så krävs det en skicklighet inom hantverk, samt att det även krävs att de som utför fasadrenovering har en känsla av estetik. Det är en god idé att anlita ett bra företag som kan göra din fasadrenovering Uppsala, för bästa resultat. De kan renovera fasader oavsett om det är trä, puts eller tegel. 

Varför ska du göra en fasadrenovering?

Fasaden är det som skyddar ditt hus, det är det som ger intrycket som besökare får och det är viktigt att hålla fasaden i gott skick. Om du har en fasad som spruckit, så är det vare sig snyggt, eller särskilt bra för huset. De klimatförändringar som ofta sker påverkar fasaden på ett negativt sätt. Mycket nederbörd, samt långa perioder med kyla gör att kvarvarande vatten i väggar och fasader fryser. Det innebär i sin tur att det blir stora påfrestningar på alla sorters fastigheter. Om du har en putsad fasad så kan det ge puts som spricker och lossnar. Det kan ge frostsprängningar samt att armeringar i tegelkonstruktioner kan rosta och spjälka loss tegel. Du som har trä eller tegel kan få andra problem. Du som behöver renovera fasaden kan vända dig till en byggfirma Uppsala

Har du funderat nåt på uppvärmning?

25 Oct 2019

uppvärmning

Ett hus, det behöver någon form av uppvärmning. Så det är något du måste fundera på, vad det är för typ av uppvärmning som passar dig. Bland annat kan du välja mellan olika saker som frånluftsvärmepump eller bergvärme. Båda dessa alternativ är bra. Ser man till bergvärme så använder den solenergi, som lagrats i berggrunden. Det är ett bra alternativ för det större huset. Metoden går även att vända så att du kan kyla huset under sommaren om det är varma dagar. 

Väljer du en frånluftsvärmepump så är den lätt att underhålla. Den nyttjar den varmluft som redan finns i huset och inomhusmiljön. Dessutom så anpassas värmeproduktionen efter vad det finns för behov.

Båda uppvärmningsalternativen miljövänliga alternativ som också kommer sänka dina energikostnader. 

Olika värmepumpar

När du ska välja värmepump så är det en del saker att tänka på. Det måste finnas förutsättningar för vissa av dem så att säga. Bergvärme är svårt om det inte finns ett berg nära till exempel. Sen måste berget vara av rätt sort med. Det eftersom att olika bergarter leder värme olika bra. Sedan krävs det även tillstånd att installera bergvärme.

När det gäller frånluftvärmepump så beror det på din fastighets storlek om detta är ett bra alternativ. Det passar bäst om du har ett större hus med högre energibehov. Den behöver även  mekanisk ventilation. Finns detta inte redan installerat kan det dock vara värt att överväga att installera.

Så fundera över dessa saker och bestäm sedan vad som passar dig bäst. 

 

Isolering och gröna tak

21 Oct 2019

sedumtak

Konstruktioner och byggnader idag kan göras på en mängd olika sätt. Att bygga miljösmart och klimatsmart har på senare år kommit att bli riktigt populärt. Det finns olika lösningar för konstruktioner som man kan satsa på om man vill tänka på miljö, klimat men även energikostnader. Ett sätt att sänka sina kostnader är att satsa på PIR Isolering. PIR är ett isoleringsmaterial som gör det möjligt att bygga tunnare väggar och tak. Med det så går det även att sänka u-värdet med upp till 40%. Korrekt isolering av byggnader är den mest effektiva lösningen för att spara energi och minska utsläpp.

Satsa på gröna tak

En sak som är smart att satsa på är det som kallas för sedumtak. Ett sedumtak är det ni ser på bilden. Det kallas även grönt tak. Det är en bra miljösmart lösning som dessutom ger en bättre och trevligare stadsmiljö och det dels för oss människor, dels för djuren. Det finns många fördelar med att använda sig av gröna tak. Det ger mindre koldioxidutsläpp. Det ger mindre buller. Dessutom ger det mindre översvämningsrisk. Sedumtak ger även lägre behov av kylning och uppvärmning.

Sedan är det vackert med ett sedumtak. På taket kan det finnas olika sorters sedumarter, mossa och torktåliga ängsväxter som blåklint, vallmo, gräslök, blåeld, kungsmynta (oregano), smultron med mera.

Kolla in Takcentrum

Om du är intresserad av att veta mer om PIR Isolering eller mer om sedumtak, besök då Takcentrum. De erbjuder båda dessa delar på sin sida. 

Skydda arbetsboden och maskinparken

16 Oct 2019

En byggarbetsplats är en väldigt lockande plats för tjuvar och det är ett stort problem idag. Det finns utländska stöldligor som specialiserat sig på att stjäla verktyg, maskiner och det har till och med hänt att de kört iväg med hela arbetsbodar. Det ställer till stora bekymmer för byggföretagen som blir av med utrustningen. Bygget försenas, och  det innebär höga kostnader. Även om grejerna är försäkrade så är det hög självrisk, och det tar tid att införskaffa nya grejer så att man kan komma igång med bygget igen. För att skydda sig och sin verksamhet kan man välja att hyra in väktarbolag, eller installera GPS larm

Larm med spårsändare

Om du har installerat ett gps-larm så kan du snabbt lokalisera var din grävmaskin befinner sig om den blivit stulen. En spårsändare med magnet kan fästas på alla metallytor, och döljas för tjuvarna så de inte hittar den. Så snart din maskin har förflyttats ut ur ett förutbestämt område så kommer spårsändaren att skicka sin position vilket betyder att polisen snabbt kan stoppa dem. Det finns också ett inbyggt sabotagelarm som gör att du kan upptäcka stöld av drivmedel till exempel. Med en app kan du styra larmet, och kan också följa dina grejer på avstånd både under transporter, normala rutter och om den blivit stulen. Väldigt smart för oss inom byggbranschen! Eftersom en del inte kan låta våra prylar vara ifred så måste vi skydda dem på något sätt och då är GPS larm med spårsändare en smart idé. 

Hur ska ett kontor vara utformat?

11 Oct 2019

kontor med kontorsmöbler

Kontor idag kan se ut på olika sätt. Är man med i processen att bygga det från början så kan man ju helt bestämma hur det ska se ut, med planlösning och inredning. De kontor som finns idag är antingen kontorslandskap, där det sitter många anställda på samma yta. Sedan finns det de kontor där varje anställd har sitt eget rum. Vad som fungerar bäst beror helt på vad det är för typ av kontor och företag ni har. Samt vilka det är som jobbar där så klart. Hur kontoret är utformat påverkar medarbetarnas trivsel, stressnivåer och koncentrationsförmåga. Så det är bra att lyssna på de anställda så att de kan få ett kontor de trivs på. Gärna med ergonomiska kontorsmöbler som skrivbord och kontorsstolar med. 

Göra om kontoret?

De flesta företag som gör om sitt kontor gör det för att de vill få ut största möjliga nytta för verksamheten till så låg kostnad som möjligt. Förr så gjorde man om för att man ville ha lägre kostnader. Idag görs kontor om för att det ska vara bra lokaler som kan påverka medarbetare och prestationer på ett bättre sätt. Det har alltså blivit viktigare att ha kontor där alla trivs och kan jobba på, på ett bra sätt. 

Det du bör göra innan du ska förändra ett kontor är att kartlägga och analysera vad det är för lösning som passar er bäst. Det kanske krävs att ni bygger om eller att ni flyttar till helt nya lokaler. 

Att handikappanpassa ett hus

9 Oct 2019

Skulle du eller någon annan i din familj få nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är det viktigt att ni ändå kan bo kvar i huset. Det går att handikappanpassa hus på ett ganska så bra sätt idag. Bland annat kan man satsa på att sätta in en så kallad trappklättrare så att det är lätt att röra sig mellan våningsplan. När du bygger nytt hus, eller när du bygger ut ditt nuvarande hus, finns det krav som du måste följa, bland annat om tillgänglighet. Dessa krav regleras i Boverkets byggregler (BBR). Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, dvs handikappanpassning, är ett av dessa krav.

Grundkraven för handikappanpassning

Kraven på tillgänglighet och handikappanpassning innebär bland annat att entrén ska vara tillgänglig. Det bör vara en fast, jämn och halkfri gångyta upp till entrén, samt en entrédörr med ett fritt passagemått på minst 0,80 meter när dörren är uppställd i 90 grader.

Att det ska finnas badrum på entréplanet är en annan regel. Badrummet ska ha tillräckligt utrymme för att både rullstol och medhjälpare ska kunna komma in och röra sig.

Minst en dörr till varje rum ska vara bred nog för att en rullstol ska kunna passera igenom samt att det ska gå stänga dem, även om man sitter i rullstol. Sedan bör man även undvika trösklar.

Du som vill veta mer om hur man kan handikappanpassa boendet på ett bra sätt, kan läsa mer om det just på Boverket. 

Ha koll på hur ROT-avdraget fungerar

9 Oct 2019

anlita hantverkare med ROT avdrag

ROT-avdrag, det innebär en slags skattereduktion, som gör att det är billigare att anlita en hantverkare. Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad. Det är det som är ROT. Sedan finns RUT avdrag, som är för hushållsnära tjänster. Det finns regler kring hur det ska göras med ROT-avdraget. Det är inte fel att läsa på om "så fungerar rot-avdraget".

Du kan få 30 % i avdrag när du anlitar en hantverkare. Det upp till en viss summa pengar. 

Det här är ROT-avdraget


Med ROT får du en skattereduktion, alltså en form av rabatt när du anlitar en hantverkare. Reglerna har varierat under åren, men just nu så är avdraget på 30 procent. Maxbeloppet för ROT är 50 000 kronor per år.

Detta gäller för 2019

När du anlitar en hantverkare så får du betala 70 procent av arbetskostnaden till hantverkaren/utföraren. Sedan ska hantverkaren ansöka om att få resten utbetalt av Skatteverket. 

Det finns tre grundläggande krav du måste uppfylla för att ha rätt till att använda detta avdratg. Du måste vara 18 år eller äldre, du måste även äga den bostad som arbetet ska utföras i eller på samt att du ska betala skatt i Sverige. 

En hantverkare ska lämna in blankett till Skatteverket. Då ska detta vara med:

Uppgifter om betalningsmottagaren

namn
adress
person eller organisationsnummer

Uppgifter om köparen/kunden

Personnummer, inklusive fyra sista
Datum för betalningen
Fastighetsbeteckning om det gäller ett bostadshus eller uppgifter om bostadsrättföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer om det gäller en bostadsrättslägenhet.
Den totala kostnaden på arbetet inklusive moms
Underskrift

Få hjälp att värdera huset

8 Oct 2019

Vad är huset värt idag?

Det finns många olika anledningar till varför man vill få sitt hus värderat. Det kan handla om skatteplanering, omläggning av lån, inför eventuell försäljning, bodelningar eller helt enkelt för att man är nyfiken och vill veta. Varför just du vill göra en värdering av huset är helt och hållet upp till dig. Jag tipsar bara om vad du ska tänka på när du vill göra det. 

Det finns olika tjänster

Om man söker online så kan man hitta ett flertal olika tjänster med värdering. Du skriver in vilken kommun det gäller, och även en adress. Det görs då en automatisk jämförelse med andra hus i området i samma storlek och vad de har sålts för. Dessa tjänster tar ingen hänsyn till renoveringar eller uppgraderingar du gjort, eller om du skött underhållet på ett bra sätt eller inte. Vill du få en mer exakt och korrekt värdering så rekommenderar jag att du vänder dig till en firma som kan det här med värderingar av fastigheter. Nedan finner du två länkar till personlig värdering av fastigheter i Västerås och Uppsala: 

Det är viktigt att man låter experter värdera huset, eller fastigheten. Gör man det online får man kanske en god fingervisning, men det kommer aldrig att bli en exakt siffra. De som värderar ditt hus kommer att gå igenom byggnaden grundligt och du kommer att få reda på alla de saker som både höjer värdet, och de saker som kanske sänker värdet. 

Hur vill du att ditt kök ska se ut?

7 Oct 2019

renovera kök

Köket, hemmets hjärta och ett rum som många gärna renoverar från grunden. Hur man vill ha sitt kök ser helt olika ut och beror mycket på behovet. En del vill ha ett litet, stilrent kök, andra en plats att samla hela familjen på för många familjemiddagar. Det är inte fel att anlita en kökstillverkare för att få det rätta köket. Det går till exempel att få ett måttanpassat kök. Det är ju inte fel!

Planera köket 

När du ska planera ditt kök så bör du göra det efter funktionalitet. Att ha rätt kökslayout är grunden för ett bra kök. Till exempel är förhållandet mellan diskho, kyl och spis viktigt. Det finns många kökstillverkare som har smarta lösningar som måttanpassat kök, lösningar inbyggda i skåp och så vidare. 

Välja stil till köket

Det är viktigt att veta redan tidigt vad det är för stil man vill köket ska ha, redan när man planerar. Det bestämmer ju inköp av allt från köksmöbler till beslag.

Det finns olika trender, men gå efter ditt eget val och känsla. Många känner att de vill ha ett kök som känns varmt och rustikt, eller ett klassiskt lantkök. Men det finns även de som föredrar stilrent kök med raka och rena linjer och trendiga detaljer.

Personliga kök är ett annat hett mode. Här gäller det att hitta sin egen stil. Sätt din egen prägel på köket genom att kombinera färger och material på ett spännande sätt. Det är då det blir som bäst!

 

Elarbeten du får och inte får göra

5 Oct 2019

När det gäller el och elarbeten, elinstallationer, så finns det saker du får göra på egen hand och det finns saker du inte får göra på egen hand. För de saker du inte får göra själv så kan du anlita en elektriker Borås. Vissa elarbeten måste nämligen göras av en behörig elektriker. 

5 saker du inte kan eller får fixa själv

Dessa arbeten ska lämnas till en behörig elinstallatör:

1. Utförande av fasta installationer.

2. Installation av golvvärme och värmekabel.

3. Byte av ojordat vägguttag (eller stickpropp) mot jordat.

4. Förläggning av kabel i mark.

5. Installera fast utomhusbelysning.

Dessa saker är alltså något du inte får göra på egen hand, utan du måste anlita en behörig elektriker som ska utföra dessa elarbeten åt dig. 

5 saker du kan fixa själv

Dessa arbeten får du göra själv:

1. Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere). 

2. Byta fast ljusarmatur. 

3. Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar. 

4. Montering av skarvsladdar. 

5. Belysning ute – med lågspänningssystem. 

Att jobba med el är dock ett farligt arbete, så även om du "får" göra vissa saker själv, så är det bra om du har kunskaper kring det. Är du totalt nybörjare, så rekommenderas det att du tar in en elektriker som gör det åt dig. Det för din säkerhets skull samt för att det ska bli korrekt installerat. Det är inte värt att göra själv om du faktiskt inte kan. 

Hur hittar man en bra snickare egentligen?

2 Oct 2019

Hitta en bra snickare

Efter att ha kollat på TV med fuskbyggarna och elaka snickaren och sånt så kanske man tappar tron på hantverkare i Sverige, men trots att det finns riktigt dåliga snickare så finns det betydligt fler som faktiskt är riktigt bra. Men hur gör man för att hitta dem? Hur kan man vara säker på att de inte är oseriösa? Jag tipsar dig hur du ska göra för att hitta bra snickare i Örebro, Göteborg, Umeå eller var du än bor. 

Mina tre bästa tips

Här kommer de tre tips som jag anser är viktigast när man letar efter snickare, rörmokare eller hantverkare i allmänhet. 

  1. Be om referenser - Alla seriösa hantverkare vet varför du gör det och tar inte illa upp. Kan de inte ge dig bra referenser från tidigare projekt, eller är undvikande så är det bara att gå vidare till nästa företag. 
  2. Läs omdömen - Internet är fantastiskt och om någon haft en snickare hemma hos sig och inte är nöjd så kan du kallt räkna med att hitta information om detta på nätet. Samma sak med de som är nöjda, de berättar gärna detta. 
  3. Var försiktig med förskottsbetalning - Jag har sagt det förut men det tål att upprepas. Ett byggföretag som inte har råd att starta ett projekt utan förskott kan vara dåligt rustade för att klara jobbet och det kan sluta med höga kostnader. 

Så med andra ord, ta inte första bästa snickare. Läs på lite om de du tänker anlita så du slipper obehagliga överraskningar. 

Ventilation - En viktig del i alla byggnader

30 Sep 2019

Bra luft är jätteviktigt

Vi vill inte se den, men vi vill att den funkar varje dag dygnet runt. Ventilation är egentligen ett ganska tråkigt ämne att prata om men faktum är att det är otroligt viktigt. Kanske har du någon gång suttit i ett rum där ventilationen inte fungerar som den ska? Då vet du vad jag pratar om. Ren luft ska in, och dålig luft ska ut. För dig som jobbar med att konstruera hus, eller du som är byggare, är det en självklarhet att välja rätt luftdon för de utrymmen de ska hantera. För andra är det lite svårare. Då är det bra att det finns experter inom området som kan hjälpa till och ge tips och råd. 

Vad händer om det är underdimensionerat?

Ett fläktsystem kan vara både för litet, och för stort, för det tänkta utrymmet. Väljer man en fläktluftkylare som är för liten så kommer den inte att klara av jobbet, och väljer man en som är på tok för stor så får man risk för att det kan bli väldigt kallt. Med rätt utrustning på rätt plats så får man en komfortmiljö och det gäller både kontor, hotell och villor och andra byggnader. Hur gör man då med gamla hus som har gammal ventilation eller ingen alls? Det går att uppgradera ventilationen, och i gamla hus med självdrag så kan man installera ny. Kolla med en fackman innan du sätter igång bara, så du får rätt grejer från början. 

Viktigt med byggbeskrivningar

28 Sep 2019

När en byggnation ska göras så är det bra att ha en byggbeskrivning. Det är en utförligare beskrivning om hur en byggnation ska gå till väga helt enkelt. Att göra byggbeskrivningar kanske inte är det enklaste för alla. Det är en hel del som ska vara med i den. Byggbeskrivningar beskriver hur huset, renoveringen eller tillbyggnaden ska uppföras för att möta de önskemål och krav som byggherren har.

Detaljerad plan

Det är bra att ha en ritning, för det är en god början till att bygga ett hus. Samma sak för att bygga om eller skapa tillägg. Men en ritning säger inte så mycket om hur själva byggnationen ska gå till. Det står inget om vad för material som ska användas eller vad för metodik eller tekniksa lösningar som ska tillämpas. För att få med alla dessa detaljer så krävs det en detaljerad byggbeskrivning. Byggbeskrivningen kan således ses som ett mycket viktigt komplement till den ritning som ligger till grund för en ny- eller ombyggnation.

En byggbeskrivning måste vara detaljerad och innefatta alla projektets delar. Om det är stora projekt så är det bra om det i denna finns med dokumentation med referenser. 

Det finns som tur är företag som är specialiserade på att göra byggbeskrivningar. Så det är inte ett måste att sammanställa det på egen hand om man inte kan eller inte vill. Utan det är bara att låta ett bra företag göra det åt en. Så blir det gjort på rätt sätt.

← Earlier posts

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.