Dränering av huset

Det kan finnas flera orsaker till att ett hus måste dräneras. En vanlig orsak är fuktproblem. Om du ska bygga till eller skapa en stenläggning runt huset, så kan det vara bra att göra en dränering. Du kan få hjälp med din dränering Stockholm via Lagström Service om du vill.

Alla källare behöver inte dräneras

Dock är det som så att inte alla källare måste dräneras. Det är klart att det  teoretiskt sett skulle kunna finnas ett behov. Men, det bästa rådet är att bara dränera om det är absolut nödvändigt. Grejen är att det finns bra mycket roligare saker att lägga de pengarna på! Om källaren bara används som förråd, så bör den gamla dräneringen fungera, minst i 50 år. 

Det kan vara bra att mäta fukten i källaren dock, så att man ser hur mycket fukt det finns i rummet. Det kan mätas med en hygrometer. Om den relativa luftfuktigheten ligger kring 40–60 procent finns det ingen anledning till oro. Men om fukten sticker iväg över 75 procent är risken stor för skador.

Välj rätt dräneringsmetod

När du ska välja ny dränering, eller som en del kallar det, ”utvändigt fuktskydd under mark”, så är den bästa lösningen att förse ytterväggen med en kapillärbrytande isolering av cellplast. Det finns flera vinster med den metoden. Bland annat kan man återanvända jordmassorna som schaktats bort samt att källarens ytterväggar blir varmare tack vare värmeisoleringen och det i sin tur gör väggarna torrare.

Att använda en plastmatta som utvändigt fuktskydd är en sämre metod eftersom den kalla marken gör att fukten fastnar i väggarna istället för att vandra ut från väggen.

17 Mar 2021

En blogg om plåt & betong

Välkommen till denna lilla blogg där vi fokuserar på byggbranschen. Här diskuterar vi material, arkitektur och arbetsmetoder. Byggbranschen är stor och bloggarna som behandlar bara denna lyser med sin frånvaro, så det är på tiden att den ges lite utrymme i en egen blogg - för det finns mycket att belysa och diskutera. 

Jag som skriver här har själv arbetat i byggbranschen i över 20 år, så min erfarenhet är gedigen. Det finns mycket positivt att säga om den svenska byggbranschen, men även solen har sina fläckar. När det gäller säkerhet och arbetsvillkor är vi bland de bästa i världen, så jag är sannerligen en stolt yrkesman.